2 czerwca 2016

Składamy gorące podziękowania Pani Warszawskiej z Wrocławia za podarowanie naszym podopiecznym nowych legowisk. Dziękujemy za okazane zaufanie i nieustające zaangażowanie w poprawę warunków bytowych naszych zwierzaków. Okazana przez Panią po raz kolejny pomoc jest dla nas nieocenionym wsparciem.

Serdecznie dziękujemy!