21 grudnia 2013

Serdeczne podziękowania dla Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Dobieszkowie, za przekazanie naszym podopiecznym darów oraz kilku bud.
Cieszymy się, że uczniowie szkoły pamiętają o nas i co roku wspierają Przytulisko. Dziękujemy 🙂