22 kwietnia 2013

Odnaleźli się właściciele, zagubionej na drodze między Głownem, a Łowiczem, suczki York.
Sunia, została odebrana przez opiekunów i jest już bezpieczna w domu 🙂