24 kwietnia 2016

W czwartek, 21 kwietnia, odbyła się interwencja patrolu AS w jednej z podgłowieńskich wsi. Dotyczyła ona warunków bytowych przebywających na jednej z posesji zwierząt – trzech psów i królików. Interwencja wykazała, że zwierzęta są w dobrej kondycji, jednak warunki, w których przebywają pozostawiają wiele do życzenia. Do dyspozycji dużego psa w typie owczarka niemieckiego pozostawał jedynie mały kojec, którego część zajmowała zniszczona już buda. Do ciasnej budy przywiązana została także niewielka suczka i choć linka mocująca liczyła ponad 3 metry, pozostawała ciągle skręcona, co spowodowało, że suczka miała do dyspozycji przestrzeń liczącą zaledwie metr. Niedopuszczalne były warunki, w jakich przetrzymywano trzeciego pieska, niewielkiego mieszańca, który nie posiadał żadnego schronienia, a przywiązany został do klatki z królikami łańcuchem o długości 40 cm. Żadne ze zwierząt nie posiadało dostępu do wody. Nie potwierdziły się także zapewnienia właściciela o aktualnych szczepieniach zwierząt. Pewne zastrzeżenia budził również sposób hodowli królików – podczas patrolu zaobserwowano brak paszy oraz poidła z wodą oraz zanieczyszczenie klatki.

W wyniku interwencji właścicielom odebrano dwa mniejsze pieski, trzeci zaś, większy, pozostał na posesji pod warunkiem sporządzenia dla niego nowego kojca, zwiększenia częstotliwości wybiegu, uzupełnienia szczepień oraz zapewnienia mu stałego dostępu do wody. Podobne zalecenia dotyczyły warunków bytowych królików. Właściciel posesji wraz z żoną wyrazili zgodę na tego typu rozwiązania, dobrowolnie zrzekli praw do dwóch piesków oraz zadeklarowali wykonanie pozostałych zaleceń.

Odebrane pieski trafiły do naszego schroniska, a po zabiegu sterylizacji/kastracji będziemy poszukiwać dla nich odpowiedzialnych domów. Niebawem poinformujemy także o dalszych losach zwierząt pozostałych na posesji.

Serdecznie dziękujemy Patrolowi interwencyjnemu AS za pomoc potrzebującym zwierzętom, zainteresowanie sprawą oraz profesjonalizm działań.