28 lipca 2012

W tym roku DNI GŁOWNA wypadają 25 sierpnia (sobota). Oczywiście serdecznie zapraszamy na nasze stoisko, na którym od rana trwać będzie loteria fantowa. 🙂 Ostatnio fanty rozeszły się w 2h, mimo dość dużej ilości przedmiotów. Mamy nadzieję, że fantów w tym roku będzie jeszcze więcej…

Cały czas można ofiarować fanty, które podczas naszej loterii zamienią się w złotówki, które pomogą TPZ „ARKADIA” w Głownie udzielać pomocy zwierzętom w przytulisku oraz poza nim. Tradycyjnie naszym priorytetem jest leczenie zwierząt chorych (których ostatnio niestety znacznie przybyło) i sterylizacje.

Bardzo prosimy dostarczać fanty osobiście pod adres:
Przytulisko w Głownie
ul. Piaskowa 37
95-015 Głowno

lub pocztą na adres:
Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „ARKADIA” w Głownie
ul. Bielawska 7 m. 2,
95-015 Głowno

Dziękujemy!!!