30 lipca 2015

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy poinformować, ze dzisiaj, 30.07.2015r., został ogłoszony wyrok w sprawie pobitego i zakopanego żywcem psa Promyka. Na mocy orzeczenia Sądu dotychczasowy opiekun psa Jerzy R. został skazany na 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd zdecydował również o przepadku zwierzęcia.
Drugi oprawca Ryszard B. , oskarżony o skatowanie i zakopanie żywcem psa Promyka, został skazany na 1 rok bezwzględnego pozbawienia wolności. Obaj skazani mają zapłacić po 1500zł. nawiązki na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt „Arkadia” w Głownie. Sąd orzekł również 10 letni zakaz posiadania zwierząt przez obydwu skazanych. Wyrok sądu jeszcze nie jest prawomocny.
Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „Arkadia” w Głownie, które sprawuje opiekę nad Przytuliskiem dla Zwierząt w Głownie, w którym Promyk powracał do zdrowia, w sprawie występowało w charakterze oskarżyciela posiłkowego, a jego pełnomocnikiem procesowym jest adwokat Mateusz Łątkowski z Kancelarii Adwokackiej Kancelarii Prawa Kanonicznego w Poznaniu (www.kancelaria-latkowski. pl).
Po uprawomocnieniu się wyroku Promyk będzie mógł zostać adoptowany.