4 czerwca 2015

Uprzejmie zawiadamiamy, że znany jest już termin I rozprawy w sprawie Promyka przeciwko osk. Ryszardowi B. i innym, która
odbędzie się dnia 24 czerwca 2015 roku w Sądzie Rejonowym w Zgierzu II Wydziale Karnym, ul. Sokołowska 6 o godz. 9.00 w sali nr II.
Potrzebna pełna mobilizacja! Bardzo prosimy o możliwie najliczniejsze przybycie. Bądźmy z Promykiem do końca!. Niech świat o Nim usłyszy! To ostatnia prosta. Pojawicie się? Będziecie w tym dniu z Nami??