4 września 2013

Sprawozdanie finansowe z działalności Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt „ARKADIA” w Głownie, za rok 2012: