9 maja 2015

Zawiadamiamy, że do Sądu Rejonowego w Zgierzu II Wydziału Karnego przesłany został akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi B. i innym. Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „Arkadia” jako pokrzywdzone w sprawie występować będzie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, a naszym pełnomocnikiem procesowym będzie adw. Mateusz Łątkowski z Kancelarii Adwokackiej Kancelarii Prawa Kanonicznego w Poznaniu (www.kancelaria-latkowski. pl). Warto zaznaczyć, iż Mecenas działa w
imieniu Towarzystwa i na rzecz psa Promyka całkowicie nieodpłatnie tj. na
zasadach pro publico bono.

O terminie pierwszej rozprawy w przedmiotowej sprawie poinformujemy Państwa po jej wyznaczeniu przez Sąd. Liczymy na Państwa liczne uczestnictwo w procesie oraz zachęcamy wszystkie media do jego śledzenia!