Podziękowania dla Pani Ireny Gawrych

Składamy gorące podziękowania wolontariuszce, Irenie Gawrych, za to, że po raz kolejny zdecydowała się ofiarować dom tymczasowy dla jednego z naszych najbardziej potrzebujących podopiecznych. Tak bezinteresowny i wspaniały gest często jest jedyną szansą na przetrwanie zwierzęcia i jego powrót do pełni sił.

Dziękujemy za zaangażowanie i ogromne serce!!