Podziękowanie dla Zespołu Szkół nr. 2 w Bratoszewicach

Szkolna grupa wolontariuszy pod okiem pań W. Walak i M. Kalinowksiej zorganizowała zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz schroniska w Głownie. Równowartość nakrętek zostanie wymieniona na karmę dla zwierząt. W zbiórkę włączyły się klasy podstawówki i gimnazjum. Dzisiaj, tj. 31 maja wolontariuszki z klasy IIb – Martyna Mrzygłód i Julia Frątczak wraz z p. Z. Motylem udali się z wizytą do schroniska, aby przekazać zebrane nakrętki. W transporcie worków z nakrętkami pomogła im Ochotnicza Straż Pożarna z Bratoszewic, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również wszystkim za każdą przyniesioną nakrętkę:) Od dziś już można zbierać kolejną porcję plastikowych korków, bowiem od nowego roku szkolnego zamierzamy kontynuować program wolontariatu na rzecz „braci mniejszych”.