Nasze Przytulisko w „Kocich Sprawach”

Dzięki Ewie (której serdecznie dziękujemy!) w miesięczniku Kocie Sprawy w wydaniu październikowym pojawiła się wzmianka o naszym Przytulisku i działalności na rzecz zwierząt.