PODZIĘKOWANIE

W imieniu podopiecznych naszego Schroniska, dziękujemy firmie BIOWET DRWALEW za przekazanie darów w ramach VIII edycji Wielcy Małym – Artyści Pomagają Zwierzętom przed Zimą . Dary w postaci leków dla psów i kotów są dla nas bardzo cenne, gdyż często trafiają do nas zwierzęta chore, wymagające leczenia. Dziękujemy za wrażliwość i niesienie pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna!