Budobranie

Akcja Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt „Arkadia” w Głownie i Przytuliska dla Zwierząt ma na celu pomoc lokalnej społeczności i zwierzętom. Niejednokrotnie ich warunki bytowe nie pozwalają na zdrowie i godne życie u boku ludzi, których znają, którym ufają, a którzy nie maja wystarczających środków finansowych na zakup ciepłej i nieprzemakającej budy.

 

Członkowie i wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt „Arkadia” w Głownie realizując zadania statutowe „Arkadii” reagują na zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania praw zwierząt, znęcania się, ale także na prośby i pomoc, które spływają do organizacji. Czasami sytuacja materialna rodziny się zmienia, gdy umiera jeden z jej członków, pojawiają się choroby lub ktoś z serca przygarnia więcej skrzywdzonych i porzuconych zwierząt, niż jest w stanie utrzymać. Zawsze, zanim udzielimy pomocy dokładnie sprawdzamy miejsce, o którym nas poinformowano.

Specjalnie przeszkolony Patrol Interwencyjny rozmawia, edukuje, szuka rozwiązań, które przede wszystkim będą najlepsze dla zwierząt. Nie sztuką jest odbierać zwierzęta wszędzie tam, gdzie zostaną wezwani. Naszym celem jest przede wszystkim niesienie pomocy, dostrzeganie prawdy i niekłamanych intencji.

Dlatego już teraz myślimy o zbliżającej się deszczowej jesieni i następującej po niej zimie. To właśnie wtedy psy mieszkające na podwórkach najbardziej potrzebują ciepłych, nieprzemakających bud, w których znajdą schronienie. Z myślą o nich ruszamy z akcją „Budobranie”.

 

Jak dołączyć do akcji „Budobranie”?

Aby pomóc zwierzętom zamieszkującym naszą okolicę możesz:

  • przekazać nam niepotrzebną budę w dobrym lub bardzo dobrym stanie,
  • zakupić nową budę i przekazać ją do TPZ „Arkadia” w Głownie,
  • zbudować budę z dostępnych materiałów, zbędnych produktów z produkcji mebli, desek itp.,
  • przekazać materiały potrzebne do budowania,
  • przekazać darowiznę na ich zakup budy na konto TPZ „Arkadia” w Głownie  49 8787 0000 0024 6482 2000 0001 pisząc w tytule „Budobranie”.

 

 

 

 

Zachęcamy również do informowania o akcji innych osób, które mogłyby nam pomóc. Dziękujemy za okazane wsparcie i liczymy, że razem uda nam się poprawić los choć kilku zwierząt, które tak bardzo na nas liczą.