Pomoc dla zwierząt

 

Ranne lub dzikie zwierzę w godzinach pracy urzędu zgłaszamy do odpowiedniego Urzędu Gminy.

W sytuacji gdy jest już po godzinach pracy ,
podpowiadamy gdzie zgłaszać zwierzę!

Zapamiętaj!

GMINA GŁOWNO
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje
ŻWIR – MAX Firma Przemysław Skupiński w miejscu prowadzenia działalności, tj. w schronisku „Jasionka” ul. Skośna 15, 95 – 001 Biała, tel. 501232300

GMINA STRYKÓW
Na terenie gminy Stryków należy zgłosić wypadek na Policję (Komisariat Policji, ul. Grunwaldzka 5, 95-010 Stryków, tel. 47 842 53 10). Policja przekazuje dalej informację o zdarzeniu dzwoniąc do pracownika Urzędu Gminy. Można również zadzwonić do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 663 907 882, oni również przyjmą takie zgłoszenie i przekażą je dalej.

GMINA ZGIERZ
Zgłoszenia dotyczące zwierząt powypadkowych i rannych przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Zgierz – pod nr telefonu 42 716 25 15 wew. 101/102, a po godzinach pracy Urzędu Gminy Zgierz – pod nr telefonu 502 331 912. Proszę dzwonić tylko w sytuacjach kryzysowych, w sprawach wypadku. Nie zgłaszamy tam błąkających się zwierząt.

GMINA BIELAWY
W godzinach pracy UG
Ranne i powypadkowe zwierzęta można zgłaszać bezpośrednio do przychodni weterynaryjnej
TOMVET – PSIAKOWO s.c. Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu ul.
Chełmońskiego 31 99-400 Łowicz pod nr tel. (46) 837 35 24 lub do Urzędu Gminy w
Bielawach pod nr tel. 46 838 26 95 a także bezpośrednio do straży i policji.
Po godzinach pracy UG –
Ranne i powypadkowe zwierzęta można zgłaszać bezpośrednio do przychodni weterynaryjnej
TOMVET – PSIAKOWO s.c. Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu ul.
Chełmońskiego 31 99-400 Łowicz nr tel. (46) 837 35 24, a także bezpośrednio do straży i Policji.

GMINA DMOSIN
Po godzinach pracy urzędu zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt można zgłaszać całodobowo do pracownika Urzędu Gminy, p. Andrzeja Świniarskiego, tel. 696 049 955.

GMINA DOMANIEWICE
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i zwierzętom wolno żyjącym, które uległy wypadkom drogowym oraz zwierzętom bezdomnym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia realizowane jest przez Wójta. W sytuacjach kryzysowych zwierzęta z wypadku prosimy zgłaszać pod nr telefonu 696 045 271.
Zadanie to realizuje Przychodnia TOMVET – PSIAKOWO s.c Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu przy ul. Chełmońskiego 31.(nr tel. 46 837 35 24, 601 303 395).

GMINA ŁYSZKOWICE
Na terenie gminy Łyszkowice należy zgłosić przypadek na Policję (Komisariat Policji, ul. Gminna 11, 99-420 Łyszkowice, tel. 46 838 87 77). Policja przekazuje dalej informację o zdarzeniu dzwoniąc na prywatny numer pracownika Urzędu Gminy. Można także zawiadomić o zdarzeniu Dzielnicowego, który również przekaże dalej zgłoszenie.
REJON NR 13, Gmina Łyszkowice I, asp. Dariusz Kotus, tel. 516-438-070, rejon Bobrowa, Czatolin, Kalenice, Kolonia Łyszkowice I, Kolonia Łyszkowice II, Łyszkowice, Uchań Górny, Trzcianka, Zakulin.
REJON NR 14, Gmina Łyszkowice II, mł. asp. Piotr Zakrzewski, tel. 516-435-930, rejon Bobiecko, Nowe Grudze, Stare Grudze, Gzinka, Kuczków, Łagów, Polesie, Stachlew, Seligów, Seroki, Wrzeczko, Uchań Dolny.

GMINA PIĄTEK
W godzinach pracy urzędu prosimy dzwonić pod numery (+48 24) 722 11 58, (+48 24) 722 19 19, natomiast po godzinach pracy, zgłoszeń należy dokonywać do Pana Burmistrza Krzysztofa Lisieckiego, tel. 604 522 130.

GMINA BRZEZINY
Na terenie gminy Brzeziny należy zgłosić przypadek na Policję (Komenda Powiatowa Policji, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny, tel. 47 842 63 30). Policja przekazuje dalej informację o zdarzeniu dzwoniąc do pracownika Urzędu Gminy.